fbpx
       

Sukces Klienta! Udzielone zabezpieczenia w sprawie o naruszenie dóbr osobistych!

Sąd Okręgowy w Białymstoku w całości podzielił argumentację Klientów Kancelarii i zabezpieczył roszczenie dotyczące naruszenia dóbr osobistych Burmistrza Miasta, Spółki Komunalnej oraz jej Prezesa Zarządu.

Co było przedmiotem wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia?

Klienci Kancelarii wnosili o zaniechanie naruszania ich dóbr osobistych oraz zobowiązanie Pozwanego do opublikowania oświadczenia o określonej przez nich treści w związku z rozpowszechnieniem przez Pozwanego listów z nieprawdziwymi i wprowadzającymi w błąd informacjami dotyczącymi rzekomego nierzetelnego gospodarowania przez Klientów publicznymi środkami finansowymi oraz arbitralnym ustalaniem wysokości opłat i podatków.

Listy te zostały rozpowszechnione wśród lokalnej społeczności praktycznie w przeddzień wyborów samorządowych. Klienci Kancelarii szacują, że prawdopodobnie ok. 2 tyś mieszkańców otrzymało przedmiotowe listy.

Rozstrzygnięcie Sądu.

Sąd Okręgowy w Białymstoku odstąpił od sporządzenia uzasadnienia w wydanym przez siebie postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia, podzielając argumenty przytoczone przez Klientów Kancelarii w treści pozwu oraz wniosku o udzielenie zabezpieczenia w całości.

Co ciekawe, po odebraniu przez Pozwanego postanowienia o udzieleniu o zabezpieczenia, dobrowolnie wykonał on zabezpieczenie poprzez publikację oświadczenia o treści nakazanej przez Sąd na stronie internetowej lokalnego dziennika.

Wydane orzeczenie przez Sąd Okręgowy w Białymstoku stanowi, że możliwe jest żądanie publikacji oświadczenia o treści określonej przez uprawnionych już na etapie postępowania zabezpieczającego.

Jest to kolejny argument potwierdzający, iż taki sposób zabezpieczenia nierzadko stanowi jedyną ochronę prawną dla uprawnionego na czas procesu w sprawach, w których zapadają orzeczenia, co prawda zdatne do egzekucyjnego wykonania, ale w których sens ochrony prawnej wyraża się w tym, aby jak najszybciej przerwać lub zapobiec bezprawnym działaniom, np. w sprawach o zaniechanie podejmowania określonych czynności na szkodę podmiotów uprawnionych.

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest prawomocne.

Obecnie, Strony postępowania oczekują na wyznaczenie terminu rozprawy w celu merytorycznego rozpoznania postępowania głównego.

Klientów Kancelarii w sprawie reprezentują:

  • r.pr. dr Krzysztof Brysiewicz,
  • adw. Magdalena Sienkiewicz
  • apl. adw. Mariola Połeć.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..