fbpx
       

Sukces! Korzystny wyrok w sprawie frankowej dot. GE MONEY BANK (BPH)

Sąd Okręgowy w Katowicach stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego do CHF z 2008 roku Ge Money Banku jest nieważna oraz zasądził zwrot spełnionych świadczeń przez Kredytobiorcę w kwocie 296.950,93 PLN i 8,30 CHF. Klienta naszej Kancelarii reprezentował adw. Mateusz Kołodziejak.

W sprawie I C 1139/20 Sąd ustalił nieważność umowy kredytu z uwagi na bezskuteczność jej głównych postanowień i niedopuszczalność ich zastąpienia innymi.

Sąd podkreślił, że nie jest możliwe częściowe utrzymanie umowy poprzez wyeliminowanie z niej zapisów klauzul abuzywnych Zdaniem Sądu „całość zapisów dotyczących sposobu przeliczeń przez Bank ma charakter abuzywny i wymaga całościowego wyeliminowania”.

Powyższe pokazuje, że argumentacja Banku, co do wyodrębnienia z § 17 Umowy jedynie części abuzywnej, co do stosowania marży, nie zasługuje na aprobatę. Przypomnieć należy, że § 17 stanowi o tym, że kurs kupna (sprzedaży) określa się jako średni kurs NBP minus (plus) marża kupna (sprzedaży) Banku.

Sąd nie dopuścił także, w powołaniu się m.in. na orzeczenie TSUE – Dziubak (C – 260/18)[1] możliwości zastąpieniu luk w umowie innymi i zastosowanie średniego kursu NBP celem uratowania umowy. Zdaniem Sądu w polskim porządku prawnym brak jest przepisu dyspozytywnego, który pozwalałby na taki zabieg.

Sąd przyznał, że roszczenie konsumenta wywodzone z abuzywności nie jest ograniczone czasowo tj. nie podlega przedawnieniu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Ogromne GRATULACJE należą się adw. Mateuszowi Kołodziejakowi, który w naszej Kancelarii z powodzeniem pomaga klientom z kredytami frankowymi w sporach z bankami – Brawo! 

 

 

 

 

[1] Wyrok TS z 3.10.2019 r., C-260/18, KAMIL DZIUBAK I JUSTYNA DZIUBAK PRZECIWKO RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE W FORMIE ODDZIAŁU POD NAZWĄ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG ODDZIAŁ W POLSCE, ANCIENNEMENT RAIFFEISEN BANK POLSKA SA, LEX nr 2723333.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..