fbpx
       

Uchwały w trybie obiegowym

W jaki sposób podjąć uchwałę poza Zgromadzeniem Wspólników? Alternatywą dla podejmowania uchwał na Zgromadzeniu Wspólników jest głosowanie nad uchwałami w trybie pisemnym.

Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na:

  • postanowienie, które ma być powzięte, albo
  • na głosowanie pisemne.

Kodeks spółek handlowych przewiduje więc dwa tryby głosowania pisemnego.

Pierwszy z nich polega na wyrażeniu zgody na piśmie przez wszystkich wspólników na konkretne postanowienie, co oznacza, że wszyscy wspólnicy wypowiadają się jednomyślnie co do uchwały o proponowanej treści. W tym przypadku wszyscy wspólnicy powinni wziąć udział w głosowaniu pisemnym i jednomyślnie głosować co do jej podjęcia.

Drugi sposób polega na wyrażeniu przez wszystkich wspólników zgody na głosowanie w trybie głosowania pisemnego, natomiast sama uchwała zostaje podjęta przy zachowaniu wymaganej większości głosów. W tym przypadku jednomyślność dotyczy decyzji o trybie podjęcia uchwały, a nie co do jej meritum.

W praktyce zastosowanie pierwszego sposobu polega na przesłaniu do wspólnika dokumentu, który będzie zawierał tekst proponowanej uchwały i miejsce do wyrażenia zgody na podjęcie takiej uchwały i podpis.

W drugim trybie najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest przesłanie do wspólnika dokumentu, zawierającego dwie uchwały: pierwszą co do formy podjęcia decyzji, a drugą odnoszącą się do meritum sprawy. Jeśli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w trybie pisemnym, to wyniki pisemnego głosowania na uchwałą co do meritum będą wiążące.

Należy pamiętać, że dla skuteczności podjęcia uchwał w ww. trybie wymagany jest udział wszystkich wspólników. Jeżeli uprawnionym do wykonywania prawa głosu jest użytkownik lub zastawnik to przysługuje im prawo wzięcia udziału w głosowaniu pisemnym.

 

Autor:

  • adw. Katarzyna Gelo

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..