fbpx
       

Upadłość Getin Banku, kredyt frankowy, co dalej?

Kredytobiorca frankowy jedynie do czasu ogłoszenia upadłości Getin Banku, ma czas na złożenie pozwu o zapłatę i ustalenie nieważności Umowy (nieistnienia stosunku prawnego umowy kredytu).

Po ogłoszeniu upadłości Banku, pozwanie Banku nie będzie możliwe. Sąd oddali taki pozew ze względu na brak legitymacji procesowej czynnej Banku. Złożony pozew po ogłoszeniu upadłości może być przez sąd potraktowany, co najwyżej jako zgłoszenie wierzytelności i sąd może przekazać pozew sędziemu-komisarzowi. (art. 200, 201 KPC i 229 PrUp).

Wyłącznym więc trybem na dochodzenie roszczeń p-ko Bankowi, po ogłoszeniu upadłości, będzie już tylko zgłoszenie wierzytelności na tzw. „listę wierzytelności”. (245 PrUp). W procesie sądowym nie będzie można dochodzić roszczeń p-ko Syndykowi czy też Bankowi. Jedynym sposobem na ich dochodzenie jest tylko zgłoszenie wierzytelności! (174 i 180 KPC).

Na listę wierzytelności powinni więc wpisać się wszyscy Kredytobiorcy, niezależnie od tego czy złożono wcześniej pozew. Nikt nie wpisze wierzytelności z urzędu. Termin na zgłoszenie wierzytelności na listę, to 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości przez sąd (art. 21 ust. 1 PrUp). Wierzytelność trzeba zgłosić elektronicznie poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Od dnia ogłoszenia upadłości, postępowania p-ko Bankowi zostaną zawieszone do momentu stworzenia listy wierzytelności. Jeśli wierzytelność zostanie wciągnięta na listę, to proces sądowy zostanie umorzony (art. 355 KPC). Odmowa wciągnięcia wierzytelności na listę, spowoduje podjęcie zawieszonego postępowania sądowego przeciwko Syndykowi (art. 145 PrUp.). Osoby, które zatem nie wniosą pozwów do czasu ogłoszenia upadłości, nie będą mieć już szansy na proces z Syndykiem.  Prawomocna odmowa uznania zgłoszenia wierzytelności na liście zamyka drogę do dochodzenia roszczenia, aż do prawomocnego końca postępowania upadłościowego (art. 144 PrUp).

Wspomnieć należy, że zanim dojdzie do wznowienia postępowania, Kredytobiorca może w formie sprzeciwu, kwestionować odmowę uznania jego wierzytelności na liście wierzytelności.  Nie jest jednak konieczne, wyczerpanie tego trybu, by wznowić postępowanie sądowe. Możliwość podjęcia procesu jest jednak uzależniona, od zgłoszenia wierzytelności!

Jak już wspomniano, Kredytobiorca nie może prowadzić postępowania sądowego dotyczącego majątku masy upadłości p-ko Bankowi. Z drugiej strony, Syndyk ma prawo dochodzić na rzecz Banku roszczeń od Kredytobiorcy, np. o zwrot kapitału kredytu. Wobec powyższego ważne jest by wraz ze zgłoszeniem wierzytelność Kredytobiorca złożył ewentualny zarzut potrącenia swojej wierzytelności z ewentualną wierzytelnością (i o ile istniejącą) Banku (art. 96 PrUp.).

By oświadczenie o potrąceniu było skuteczne, Kredytobiorca powinni postawić swoją wierzytelność w stan wymagalności. W tym calu musi wezwać on Bank do zapłaty wszelkich kwot, które przekazał do Banku tytułem wykonania Umowy, w oznaczonym terminie np. 7 dni. Dopiero po upływie tego terminu potrącenie będzie skuteczne. Kredytobiorca powinien potrafić udowodnić wysokość swojego roszczenia, a więc posiadać np. zaświadczenie z Banku o spłacie kredytu, wyciąg z konta, etc.

Potrącenie jest istotne, ponieważ jeśli Syndyk zdecyduje się prowadzić spór p-ko Kredytobiorcy o zapłatę kapitału, to potrącenie nie będzie możliwe. Istnieje zatem ryzyko przegrania procesu o zapłatę. Powyższe może być wyjątkowo bolesne, ponieważ Kredytobiorca z drugiej strony, ze względu na brak pieniędzy w masie, nie odzyska kwoty nadpłaconego kredytu.

Wobec powyższego Kredytobiorcy powinni bacznie przyglądać się i śledzić proces upadłości Banku.

 

Autor: adwokat Mateusz Kołodziejak

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..