fbpx
       

Komentarz ekspertów Kancelarii do projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z wirusem SARS-CoV-2

Na stronach sejmowych pojawił się projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2.

Art. 2 ust 3 ww. ustawy przewiduje: „Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w postępowaniach, o których mowa w zdaniu pierwszym, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu”

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem dot. projektu ustawy, autorstwa Krzysztofa Brysiewicza oraz Wojciecha Bokiny dla Dziennika Gazety Prawnej

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..

[FM_form id="1"]