fbpx
       

Newsletter Styczeń 2024 | Prawo do zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych dla osób prawnych?

Uchwała Sądu Najwyższego

W dniu 3 października br. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III CZP 22/23), zgodnie z którą osoba prawna (spółka, fundacja, stowarzyszenie itd.) może domagać się od osoby, która naruszyła jej dobra osobiste, zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Orzecznictwo odnoszące się do możliwości zasądzenia zadośćuczynienia także na rzecz osoby prawnej nie jest jednolite. Wykształtowały się w tym zakresie dwa przeciwne poglądy, zgodnie z którymi:

  • zadośćuczynienia może dochodzić wyłącznie osoba fizyczna, ponieważ tylko osoba fizyczna odczuwa emocje, w związku z czym tylko ona może dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę;
  • zadośćuczynienia może dochodzić również osoba prawna, gdyż mimo że nie odczuwa krzywdy to jej dobra osobiste mogą zostać bezprawnie naruszone, w związku z czym jest uprawniona do dochodzenia zadośćuczynienia.

Wydana uchwała daje więc podstawy do dochodzenia zadośćuczynienia przez osoby prawne, w związku z naruszeniem ich dóbr osobistych (np. w sieci).

 

Autor:
 adw. Katarzyna Gelo

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..