fbpx
       

Publikacje

Fundacja rodzinna – remedium na problemy sukcesji międzypokoleniowej

05 lutego 2021 Bartosz Knyt

Jak zaplanować i przeprowadzić sukcesję przedsiębiorstwa w sposób zapewniający jego nieprzerwaną działalność w perspektywie wielopokoleniowej? Jak zapobiec przenoszeniu konfliktów rodzinnych na grunt firmy, a w konsekwencji zapewnić jej wielopokoleniowość?

Odszkodowania za lockdown

26 stycznia 2021 Jan Sakławski Karolina Wcisło-Karczewska

Ograniczenia, nakazy i zakazy ustanawiane w związku z pandemią zostały wprowadzane na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów. Obecnie coraz więcej sądów powszechnych orzeka o braku podstaw prawnych do wymierzania kar i nakładania sankcji na przedsiębiorców w związku z nieprzestrzeganiem wprowadzonych zakazów i ograniczeń.

Wpływ brexitu na dotychczasowe opodatkowanie spółek zależnych i dominujących CIT

08 stycznia 2021 Maciej Wasilewski Michał Busz

Początek roku 2021 przebiega pod znakiem kilku ważnych kwestii społeczno-politycznych - zarówno tych nagłych, jak i od dawna oczekiwanych, wśród których swoje miejsce zajmuje brexit czyli opuszczenie EU przez Wielką Brytanię. Od 1 stycznia 2021 r. kraj ten nie obowiązuje wspólnotowa unia celna. Ta kolosalna zmiana rzutuje w sposób istotny na charakter i sposób prowadzenia wymiany handlowej z GB - przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się z nowym wyzwaniem.

Nowa kategoria w Kodeksie Spółek Handlowych – grupa spółek

16 grudnia 2020 Hanna Szczepańska Maciej Wasilewski

Komisja do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego w lipcu 2020 roku przedstawiła Projekt nowelizacji KSH oraz niektórych innych ustaw, w którym zdecydowano się wprowadzić dział IV zatytułowany „Grupa spółek”. 8 grudnia 2020 roku, po przeprowadzeniu konsultacji publicznych i międzyresortowych, opublikowano zaktualizowany Projekt, który uległ znacznej ewolucji w stosunku do pierwotnej jego wersji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

29 października 2020 Maciej Wasilewski

Projekt został uchwalony przez Sejm w dniu 28 października 2020 r. Zgodnie z założeniami Projektu obok spółek komandytowo-akcyjnych oraz spółek kapitałowych, podatkiem CIT mają zostać objęte spółki komandytowe oraz część spółek jawnych.

Poradnik – powiązania przedsiębiorstw

27 sierpnia 2020 Krzysztof Brysiewicz Magdalena Porzeżyńska Małgorzata Woźniak

Zbliżają się kontrole wydatkowania środków pozyskanych przez przedsiębiorstwa w ramach programu Tarczy Finansowej. W przypadku wykrytych błędów poczynionych na etapie wnioskowania o pomoc, przedsiębiorcy mogą się liczyć ze zwrotem subwencji, a nawet pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. Sprawdź swoje powiązania!

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..