fbpx
       

Sukces klienta Kancelarii BBS przed Krajową Izbą Odwoławczą

Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski z sukcesem reprezentowała swojego klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą. Sprawa dotyczyła odwołania, które złożył konkurencyjny wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę tramwajów.

W postępowaniu odwoławczym przed KIO naszego klienta, jednego w wykonawców, reprezentował radca prawny Jan Sakławski.

Sprawa dotyczyła zakwestionowana przez jednego z wykonawców treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SIWZ), w którym to Zamawiający określił, że podmioty biorące udział w postępowaniu powinny wykazać odpowiednią zdolność zawodową poprzez zrealizowanie lub realizację co najmniej trzech napraw głównych tramwajów.

Wykonawca, który odwołał się do Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, domagał się zmiany przepisów warunków przetargowych, umożliwiających dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawców posiadających doświadczenie, ale w elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Jan Sakławski, reprezentujący klienta Kancelarii BBS, w toku postępowania przedstawił opinie niezależnych ekspertów. Potwierdziły one słuszność warunków udziału jakie określił Zamawiający w SWIZ. Izba przychyliła się do stanowiska, że przy naprawach określonego rodzaju pojazdów wymagane jest nie jakiekolwiek doświadczenie, a doświadczenie, które z perspektywy technicznej pozwoli na prawidłową realizację zamówienia. Zakwestionowanie decyzji zamawiającego w tym przedmiocie wymaga zaś mocnych środków dowodowych, których wykonawca nie dostarczył.

Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do przedstawionej argumentacji i wyrokiem z dnia 18 maja 2021r. oddaliła odwołanie wniesione przez konkurencyjnego wykonawcę.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..