fbpx
24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

Sukces klientki naszej kancelarii w sporze o nieuczciwą konkurencję

Klientce kancelarii zarzucono popełnienie jednego z czynów zabronionych określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sprawa była elementem szerszego sporu gospodarczego. Klientce zarzucono rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o sytuacji innego podmiotu, spółki uzurpującej sobie prawo do szeregu aktywów, będących przedmiotem szeregu postępowań sądowych.

Ta z pozoru skomplikowana sprawa została jednak stosunkowo szybko rozstrzygnięta. Sąd pierwszej instancji przychylił się do argumentacji obrońcy naszej klientki adw. Bartłomieja Pietruszki uznając, że działanie Klientki, będące przedmiotem postępowania nie nosi znamion czynu zabronionego,  wobec czego nie powinien być przedmiotem postępowania karnego, a samo postępowanie, jeszcze przed rozpoczęciem przewodu sądowego, zostało umorzone.

Oskarżyciel wydane rozstrzygnięcie zaskarżył, jednakże Sąd drugiej instancji podtrzymał w mocy postanowienie sądu pierwszej instancji uznając, że „kompleksowa analiza materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie przeprowadzona w postępowaniu odwoławczym nie wykazała, aby doszło do podniesionych przez skarżącego naruszeń prawa. Tak więc skoro orzeczenie Sądu I instancji ich nie zawiera, należało je utrzymać w mocy”.

Sprawa zasługuje na szczególną uwagę ze względu szybkość z jakim zapadły postanawiania sądu. W opisywanym przypadku postępowanie trwało tylko dziewięć miesięcy, a nie jak często w tego typu przypadkach bywa – kilka lat.

Gratulacje!

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k..

Użycie przycisku „Zapisz się!” oznacza zgodę na otrzymywanie od Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 60 (dalej jako: „Kancelaria”) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w powyższym polu newslettera zawierającego ofertę Kancelarii. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą mailową. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej.