fbpx
       

Sukces – prawomocne uniewinnienie Klienta kancelarii oskarżonego o niegospodarność w zarządzaniu majątkiem Spółki w Sądzie II instancji

Prawomocnym wyrokiem uniewinniającym Sądu Apelacyjnego zakończył się, trwający 10 lat, proces naszego Klienta, piastującego stanowisko prezesa spółki z branży nieruchomości. Klientowi postawiono zarzuty działania na szkodę spółki w konsekwencji przeprowadzenia szeregu transakcji, które miały pozostawać nieuzasadnione z punktu widzenia interesów spółki. Estymowana wartość wyrządzonej szkody majątkowej miała wynieść, wg szacunków Prokuratury, przeszło 7 milionów złotych, za co Prezesowi Zarządu groziło do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa prowadzona z ramienia kancelarii przez adw. Bartłomieja Pietruszkę wyróżniła się kilkoma zwrotami „akcji”. Nasza Klientka zawarła szereg umów, które zdaniem Prokuratury, doprowadziły do uszczuplenia majątku wspólników w grupie powiązanych spółek. Antagoniści Prezesa w sporze niezwłocznie złożyli  do Prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, jakim było błędne – w ich ocenie – zarządzanie majątkiem spółki, którego celem miało być domniemane uszczuplenie ich aktywów. W postępowaniu przygotowawczym zebrano dowody, które potwierdzały tezy zawarte w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa, w szczególności już na tym etapie Prokurator powołał biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw, który, na podstawie wykonanej ekspertyzy, potwierdził naruszenie zasad gospodarności, a w konsekwencji  faktyczne zaistnienie szkody majątkowej o szacowanej wartości.

Mimo obszernego materiału dowodowego zgromadzonego już na etapie śledztwa, linia obrony naszego Klienta okazała się na tyle skuteczna, że w I instancji Sąd uniewinnił go ze wszystkich stawianych zarzutów, co – jak się wydawało, skrupulatnie uargumentował. W toku postępowania przed I instancją udało się przekonać Sąd, że w istocie zabrakło szeregu istotnych elementów do możliwości przypisania Prezesowi Zarządu popełnienia przestępstwa: wskazano na brak nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z pełnioną funkcją członka zarządu spółki, niewykazania, że faktycznie doszło do naruszenia zasady gospodarności, a także, że wyrządzono wielomilionową szkodę majątkową. We wszystkich tych obszarach prawnikom BBS udało się podtrzymać linię obrony, w tym także doprowadzono do powołania nowego biegłego, który dokonał ponownej oceny przeprowadzonych transakcji.

Nie był to jednak ostateczny koniec historii. Pomimo wyczerpującej argumentacji zawartej w wyroku uniewinniającym, oskarżyciel publiczny w drodze apelacji zaskarżył wzmiankowany wyrok. Przebieg procesu w Sądzie Apelacyjnym oparty był na próbie obalenia głównych argumentów obrony, które  zadecydowały o uniewinnieniu Prezesa Zarządu.

W sprawę zaangażowany był zespół white-collar crime kancelarii w osobach: adwokat Bartłomiej Pietruszka, aplikant adwokacki Michał Busz.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..