fbpx
       

Czy można nakazać Skarbowi Państwa realizację umowy o dofinansowanie? Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

Klient Kancelarii, fundacja realizująca pro bono szereg projektów z zakresu społeczeństwa cyfrowego, w związku z niezasadnym rozwiązaniem umów o dofinansowanie tych projektów przez instytucję udzielającą dofinansowania, skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o zabezpieczenie roszczenia o ustalenie, że oświadczenie instytucji Skarbu Państwa o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie było bezskuteczne.

Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 5 marca 2021 r. udzielił Beneficjentowi zabezpieczenia roszczenia, nakazując jednocześnie Skarbowi Państwa wykonywanie umowy na dotychczasowych warunkach i zgodnie z jej treścią do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przeciwko Skarbowi Państwa.

Sąd powszechny uznał tym samym za uprawdopodobnione, iż instytucja w sposób bezzasadny wypowiedziała umowę o dofinansowanie, a nieprawidłowości, które stanowić miały podstawę tego wypowiedzenia, nie wystąpiły.

To postanowienie dołącza do kilkunastu innych uzyskanych przez nas już wcześniej w sprawach z udziałem beneficjentów. Po raz kolejny bowiem sąd powszechny bada stosunek umowny będący podstawą dofinansowania, stwierdzając bezprawność rozwiązania umowy przez instytucję udzielającą dofinansowania. Sprawa ta potwierdza kształtującą się linię orzeczniczą sądów, w której sądy cywilne oceniają realizację obowiązków przez strony umowy o dofinansowanie również z perspektywy takich norm jak zasady współżycia społecznego, lojalnego postępowania czy zasady proporcjonalności. Wielokrotnie zdarza się bowiem w sprawach z udziałem środków unijnych, że urzędnicy próbują wyciągać jak najsurowsze sankcje wobec beneficjentów, nawet w przypadku uchybień, które nie niosą lub niosą niewielki skutek dla budżetu środków unijnych.

– mówi Krzysztof Brysiewicz, wspólnik zarządzający Kancelarii BBS, radca prawny.

Cieszy także, że sąd uznał istnienie interesu prawnego w roszczeniu beneficjenta – nie zawsze bowiem jest on prawidłowo rozpoznawany przez sądy, które w niektórych przypadkach wskazują, że zamiast wnosić o nakazanie realizacji umowy beneficjent może wystąpić z dalej idącym roszczeniem o odszkodowanie. Tymczasem powództwo odszkodowawcze nie jest wcale „dalej idącym roszczeniem”, lecz zupełnie innym roszczeniem, nie wiążącym się z ukończeniem projektu. Umowa o dofinansowanie zakłada osiągnięcie określonych produktów i rezultatów istotnych z perspektywy celów publicznych udzielonego dofinansowania, dlatego w naszej ocenie oczywistym jest, że roszczenie odszkodowawcze nie konsumuje roszczenia o ustalenie, że umowa została bezprawnie wypowiedziana i obowiązuje.

– dodaje dr Magdalena Porzeżyńska, radca prawny, wspólnik Kancelarii BBS.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..