fbpx
       

Konferencja/17.01.2023: Nowa ustawa wdrożeniowa – praktyczne aspekty wdrażania programów regionalnych w perspektywie finansowej 2021-2027

Już 17 stycznia 2023 roku o godz. 11.00 zapraszamy do Lubelskiego Centrum Konferencyjnego na konferencję pn. „Nowa ustawa wdrożeniowa – praktyczne aspekty wdrażania programów regionalnych w perspektywie finansowej 2021-2027”, w której wystąpią współautorzy i redaktorzy Komentarza do nowej ustawy wdrożeniowej, eksperci Kancelarii BBS i Wspólnicy: prof. Rafał Poździk oraz r. pr. dr Magdalena Porzeżyńska. Wydarzenie, w formule hybrydowej, organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Kancelaria BBS jest oficjalnym partnerem konferencji. 

Eksperci o perspektywie finansowej na lata 2021-2027

W dniu 24 listopada 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła decyzją wykonawczą program „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027”, zaś na początku stycznia zostanie wydana publikacja pt. „Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-27. Komentarz” pod redakcją naukową Marcina Perkowskiego oraz Rafała Poździka Te dwa wydarzenia stanowią inspirację do organizacji konferencji, w ramach której przedstawiciele świata nauki, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz palestry omówią wybrane zagadnienia związane z wdrażaniem funduszy unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021–2027.

Od teorii po praktykę

Prawidłowe stosowanie przepisów nowej ustawy wdrożeniowej, a w konsekwencji wdrażanie programów regionalnych, wymaga uwzględniania wielu zasad ogólnych, przepisów unijnych oraz utrwalonych linii orzeczniczych. Prawidłowe funkcjonowanie wymaga często pogłębionej analizy doświadczeń z poprzednich perspektyw finansowych. W tym celu powstał Komentarz, który ma stanowić wsparcie dla wszystkich instytucji oraz podmiotów w stosowaniu przepisów służących wdrażaniu funduszy europejskich. W Komentarzu dokonano analizy przepisów ustawy wdrożeniowej w sposób kompleksowy i wielopłaszczyznowy. Skład gremium autorskiego determinuje podejście zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

Ustawa wdrożeniowa uwzględnia niezbędne regulacje pozwalające na stworzenie odpowiedniego systemu naboru, oceny i wyboru do dofinansowania projektów, a następnie ich realizacji, kontroli oraz monitorowania i oceny postępu rzeczowego samego programu. Stanowi ona w dużej mierze kontynuację dotychczasowych rozwiązań prawnych, ale jednocześnie uwzględnia uwarunkowania prawne przyjęte w perspektywie finansowej na lata 2021–2027.

Podczas konferencji prof. Rafał Poździk opowie o projektach partnerskich i grantowych, z kolei dr Magdalena Porzeżyńska wygłosi referat zatytułowany: „Odmowa zawarcia umowy o dofinasowanie, a prawo do wniesienia protestu”.

Wydarzenie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym na kanale YouTube: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego

Istnieje możliwość wcześniejszego zadania pytań do prelegentów. Pytania prosimy kierować (do dnia 13 stycznia 2023 roku) na adres: drpo@lubelskie.pl.

Konferencja w Lublinie Nowa ustawa wdrożeniowa – praktyczne aspekty wdrażania programów regionalnych w perspektywie finansowej 2021-2027 Konferencja w Lublinie Nowa ustawa wdrożeniowa – praktyczne aspekty wdrażania programów regionalnych w perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz agendę wydarzenia

Do zobaczenia w Lublinie!

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..