fbpx
       

Sukces Klienta Kancelarii – nie daj się zastraszyć

Nie warto dać się zastraszyć – taki wniosek możemy wyciągnąć z ostatniej sprawy karnej prowadzonej pod naszym kierunkiem i zakończonej sukcesem. Działania Kancelarii doprowadziły bowiem do skazania (w tym na kary bezwzględnego więzienia) osób paraliżujących działalność gospodarczą Klientów, m. in. poprzez stosowanie gróźb, uporczywe nękanie czy popełnienie przestępstw przeciwko mieniu, w tym w odniesieniu do aktywów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Klientem Kancelarii jest duży przedsiębiorca z branży spożywczej, a jego działalność związana jest m.in. z produkcją i sprzedażą produktów spożywczych, przy czym skala jego działalności pozwala na zapewnienie szeregu miejsc pracy wśród lokalnej społeczności.

Omawiane problemy były skutkiem działań podejmowanych przez podmiot konkurencyjny, który poprzez współpracę z innymi podmiotami próbował storpedować działalność przedsiębiorstwa, jak również odcisnąć piętno na życiu prywatnym Klienta i jego najbliższej rodziny. Przykrą codziennością Klientów stało się rozkradanie od lat budowanego przedsiębiorstwa, przywłaszczanie aktywów firmy, w tym niezbędnego sprzętu, a także śledzenie, nękanie oraz grożenie śmiercią i uszkodzeniem ciała. Zachowania sprawców przyczyniły się również do wywołania lęku  wśród pracowników, którzy przychodząc do pracy, obawiali się o swoje bezpieczeństwo.

Kancelaria w omawianej sprawie reprezentowała Klientów zarówno w postępowaniu przygotowawczym (niemal od pierwszych czynności dochodzenia), jak również w postępowaniu prowadzonym przed sądem, w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Podejmowane przez nas działania doprowadziły do skazania sprawców na kary pozbawienia wolności, jak również umożliwiły orzeczenie odszkodowania oraz zabezpieczenia zwrotu skradzionego sprzętu

-opisuje sprawę adwokat Bartłomiej Pietruszka, szef praktyki prawa karnistycznego BBS.

Ponadto, Sąd przychylając się do argumentacji prezentowanej przez pełnomocników zakazał oskarżonym zbliżania się do Klientów oraz kontaktowania się z nimi telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i listownie, oddając jednocześnie sprawców przestępstw pod dozór kuratora sądowego.

Klienta reprezentowali adwokat Bartłomiej Pietruszka, adwokat Bartłomiej Ambrożek oraz aplikant adwokacki Michał Busz.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..