fbpx
       

Sukces Klienta Kancelarii – prawomocny wyrok na rzecz zarządcy masy sanacyjnej

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w lutym 2020 r. oddalił apelację sieci handlowej, w wyniku czego uprawomocnił się wyrok zasądzający kilkaset tysięcy złotych na rzecz zarządcy masy sanacyjnej spółki A sp. z o.o.

Spółka A miała zawartych klika umów z siecią handlowych na podstawie których dostarczała swoje produkty. Spółka A popadła w tarapaty finansowe i w maju 2018 r. sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec spółki A. Do chwili otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego sieć handlowa była winna kilkaset tysięcy złotych. Już po otwarciu postępowania sanacyjnego sieć handlowa zaczęła naliczać kary umowne spółce A i dokonywać potrąceń z wierzytelnościami spółki A. W ramach realizacji planu restrukturyzacyjnego zarządca wystąpił w sierpniu 2018 r. do sędziego komisarza o zgodę na odstąpienie od umów z siecią handlową z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego w maju 2018 r. Sędzia komisarz udzielił zgody na odstąpienie od tych umów w grudniu 2018 r.

Wobec nieuregulowania należności zarządca spółki A złożył pozew przeciwko sieci handlowej. W postępowaniu sieć handlowa broniła się twierdzeniami, że już po otwarciu sanacji naliczyła kary umowne spółce A i potrąciła je z wierzytelnościami spółki A. Sąd uwzględnił powództwo zarządcy spółki A wskazując, że skoro zarządca odstąpił od umów z siecią handlową z datą otwarcia sanacji, tj. w maju 2018 r., to sieć handlowa nie mogła naliczyć kar umownych w dacie, kiedy umowa już nie obowiązywała. Tym samym oświadczenia o potrąceniu nie mogły być skuteczne.

Jednocześnie Sąd Okręgowy w Poznaniu wskazał: „Sąd w toku niniejszego postępowania nie może badać skuteczności i prawidłowości postanowienia sędziego komisarza [dotyczącego zgody na odstąpienie od umowy z siecią handlową – dopisek własny]. Postanowienie to jest bowiem prawomocne i wiążące w toku niniejszego postępowania. Zwrócić należy bowiem uwagę, iż pozwany miał możliwość zaskarżenia wspomnianego postanowienia. Sąd może badać jedynie, czy zakres odstąpienia, wskazany w oświadczeniu powoda, jest zgodny z postanowieniem sędziego – komisarza, czy oświadczenie podpisała uprawniona osoba oraz czy zostało ono doręczone pozwanemu. W tym zakresie pozwany nie podnosił żadnych zarzutów, a zatem uznać należy wspomniane oświadczenie za w pełni skuteczne”.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w całości podzielił te zapatrywanie. Wyrok jest prawomocny. Klienta Kancelarii wspierali adw. Kaja Buczkowska, r.pr. Wojciech Bokina oraz r.pr. Mariusz Pniewski.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..