fbpx
       

Sukces Klienta kancelarii – rekomendowanie do dofinansowania projektu wykorzystującego wysokie technologie w inwestycji w pasywny budynek użyteczności publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zadecydował o rekomendacji projektu Miasta Siemiatycze do dofinansowania na skutek wniesionego przez wnioskodawcę protestu od negatywnego wyniku oceny projektu. Miasto Siemiatycze ubiegało się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu polegającego na budowie Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód – innowacyjnego i demonstracyjnego budynku pasywnego użyteczności publicznej, zakładającego zastosowanie szeregu rozwiązań energooszczędnych.
Urząd Marszałkowski negatywnie ocenił projekt, uznając, że nie spełnił on kryteriów wyboru. Wątpliwości oceniających początkowo budziła kwestia kwalifikowalności wydatków, a następnie możliwość realizacji celu projektu w kontekście proponowanych rozwiązań zapewniających energooszczędność budynku.

Ostatecznie – po przedstawieniu przez wnioskodawcę obszernej argumentacji wskazującej na prawidłowe zakwalifikowanie wydatków i spełnienie kwestionowanych kryteriów – Urząd Marszałkowski uwzględnił protest oraz składane wyjaśnienia i umieścił projekt na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.
„Dzięki realizacji projektu powstanie nowy obiekt, który będzie stanowić wzorcowy budynek pasywny i pozwoli na popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystywania energii oraz poprawi jakość życia mieszkańców Miasta Siemiatycze. Cieszymy się, że dzięki udzielonemu dofinansowaniu uda się ten projekt zrealizować i te cele osiągnąć” – skomentował Piotr Siniakowicz, Burmistrz Miasta Siemiatycze.

Wnioskodawcę w tym postępowaniu wspierali prawnicy kancelarii – radca prawny Krzysztof Brysiewicz, radca prawny dr Magdalena Porzeżyńska oraz prawnik Magdalena Michalik.

Dzięki realizacji projektu powstanie nowy obiekt, który będzie stanowić wzorcowy budynek pasywny i pozwoli na popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystywania energii oraz poprawi jakość życia mieszkańców Miasta Siemiatycze. Cieszymy się, że dzięki udzielonemu dofinansowaniu uda się ten projekt zrealizować i te cele osiągnąć

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..