fbpx
       

Sukces Klienta Kancelarii w postępowaniu przed Dyrektorem Izby Skarbowej w Rzeszowie – DIS uchylił postanowienie w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu VAT mimo toczącego się postępowania celno-skarbowego

Urząd Skarbowy w Rzeszowie wydał decyzję w zakresie przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku VAT wykazanego w deklaracji VAT-7. Decyzja ta była poprzedzona wcześniejszymi decyzjami o przedłużenie, w wyniku której przedsiębiorca na zwrot VAT miał czekać blisko dwa lata. Związane było to toczącą się kontrolą celno-skarbową oraz następującym po nim postepowaniem celno-skarbowym.
Jednakże, doręczenie do pełnomocnika przedsiębiorcy wskazanej wyżej decyzji nastąpiło już terminie zwrotu VAT wskazanego w poprzedniej decyzji. W związku z popełnionymi przez Urząd Skarbowy błędami proceduralnymi, przedsiębiorca reprezentowany przez Radosława Grabosia, doradcę podatkowego Kancelarii, zażalił tę decyzję do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie w postepowaniu zażaleniowym wydał postanowienie uchylającego postanowienie Urzędu Skarbowego przedłużające termin zwrotu różnicy wykazanej w deklaracji VAT-7 i umorzył postępowania w tym zakresie. Co za tym idzie, w związku z postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, Urząd Skarbowy w Rzeszowie zmuszony był bezzwłocznie dokonać na rachunek bankowy klienta Kancelarii zwrot nadwyżki nadwyżkę VAT naliczonego nad VAT należnym mimo toczącego się postępowania celno-skarbowego i nie miał możliwości dalszego blokowania wypłaty tych środków.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..