fbpx
       

Sukces Klienta Kancelarii

Odpowiedzialność członków zarządu, rzecz jasna, nie ogranicza się jedynie do odpowiedzialności karnej (tzw. przestępstw białych kołnierzyków). Zagrożeniem dla kadry menadżerskiej bywa także możliwość poniesienia na przykład odpowiedzialności podatkowej.

 

Naczelnik jednego z Urzędów Skarbowych w Krakowie orzekł o solidarnej ze Spółką odpowiedzialności podatkowej naszego Klienta, jako członka zarządu, za zaległości podatkowe spółki sprzed lat, sięgające przeszło 1 mln zł należności głównej wraz z odsetkami. Podstawą wydanej decyzji był art. 116 Ordynacji podatkowej przewidujący solidarną odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością, gdy egzekucja z majątku tej spółki okaże się bezskuteczna.

 

Organ uznał, że zaistniała podstawa do przeniesienia odpowiedzialności podatkowej za zaległości spółki (należność główna i odsetki) na Klienta i, jak nietrudno się domyślić, organy tak I jaki i II instancji nie dały się przekonać do argumentacji wskazującej m.in. na wadliwie prowadzone postępowanie egzekucyjne.

 

W wyniku złożonej przez Kancelarię skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, uznając jej argumentację, stwierdził nieważność wydanych decyzji. WSA w Krakowie w szczególności potwierdził, że postępowanie egzekucyjne prowadzone było wadliwie m.in. z tego względu, że nie zbadano dokładnie stanu aktywów spółki, dokonano wadliwych doręczeń, a także, że mogło dojść do przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..