fbpx
       

Sukces Klientów Kancelarii – skuteczne zawieszenie wszelkich praw wspólnika w spółce z o.o.

Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem ze stycznia 2023 r. zabezpieczył roszczenie Klientów kancelarii o wyłączenie trzeciego wspólnika ze spółki z o.o. poprzez wstrzymanie wszystkich praw udziałowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Spółka z branży budowalnej posiada trzech wspólników, w której wszyscy zasiadali w Zarządzie spółki. Klienci kancelarii łącznie posiadają 66%

udziałów w kapitale zakładowym spółki i taki sam procent głosów na zgromadzeniu wspólników. Jednocześnie powzięli oni informacje, że trzeci wspólnik i jednocześnie członek zarządu, prowadzi działalności konkurencyjną wobec Spółki, jak również okazało się, że podejmuje inne działania na szkodę Spółki. Umowa Spółki przewiduje jednak, że do ważności zgromadzenia wspólników niezbędne jest kworum w wysokości 90%, a wszelkie uchwały zgromadzenia wspólników muszą być podejmowane większością 90%. Zatem bez zgody wspólnika dokonującego działań sprzecznych z interesem spółki niemożliwe było podjęcie jakiejkolwiek uchwały przez zgromadzenie wspólników. W związku z tym jego działalność paraliżowała prace zarządu spółki.

Dzięki wnioskowi o zabezpieczenie, przygotowanego przez prawników kancelarii, Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił wszelkie prawa wspólnika mniejszościowego i jednocześnie odstąpił od sporządzenia uzasadnienia postanowienia „w całości podzielając argumenty powodów przywołanych we wniosku o zabezpieczenie”. Powyższe postanowienie pozwoliło na odwołanie z Zarządu „zawieszonego wspólnika” i zabezpieczenie działalności operacyjnej spółki.

Klientów w sprawie reprezentują r.pr. Wojciech Bokina, wraz z adw. Aleksandra Bobińską.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..