fbpx
       

Sukces naszego klienta w sprawie dotyczącej niezasadnej podwyżki cen energii

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta – dużego odbiorcy energii elektrycznej – w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii, wprowadzoną w 2018 r. jednostronną decyzją sprzedawcy.

Sąd w pełni przychylił się do argumentacji prawników Kancelarii, uznając za nieważne postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej, dopuszczające generalną możliwość zmiany ceny przez sprzedawcę w sytuacji wystąpienia bliżej nieokreślonych „istotnych zmian warunków rynkowych”. Postanowienia umowne zostały uznane za nieważne przede wszystkim z uwagi na brak wskazania w umowie jednoznacznych i miarodajnych podstaw do obliczenia nowej ceny. Sąd zwrócił uwagę również na to, że przedmiotowe postanowienia sprzeciwiają się zasadom współżycia społecznego.

Na uwagę zasługuje fakt, że w opisywanym przypadku, sprzedawca dokonał podwyżki ceny aż o 120% w stosunku do ceny pierwotnie ustalonej w umowie.

Wyrok ma niezwykle doniosłe znaczenie, bowiem pokazuje, że w tego typu sprawach istota sporu leży niejednokrotnie już w samej treści postanowień umownych, bez konieczności szczegółowego badania, czy rzeczywiście w 2018 i 2019 r. na rynku nastąpiła istotna zmiana warunków rynkowych (co trudno zresztą kwestionować). Co więcej, może też mieć istotne znaczenie na przyszłość, w kontekście aktualnych znacznych wzrostów cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii oraz potencjalnego dokonywania przez spółki obrotu zmiany cen w zawartych umowach.  

Sprawę prowadzili r.pr. Jan Sakławski oraz r.pr. Karolina Wcisło-Karczewska – Gratulacje!

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..