fbpx
24h numer alarmowy w sprawach pilnych - +48 508 666 560

Karolina Wcisło-Karczewska


Specjalizuję się w obsłudze prawnej podmiotów działających na rynku energii elektrycznej, gazu, ciepła i paliw ciekłych. Od lat z powodzeniem doradzam Klientom w postępowaniach przed Prezesem URE. Pomagam także dużym odbiorcom energochłonnym, wdrażając rozwiązania prawne mające na celu obniżenie kosztów zakupu energii oraz inwestycje we własne źródła wytwórcze.

Karolina Wcisło-Karczewska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dla sektora energetyki. Dzięki kompleksowej i praktycznej znajomości przepisów Prawa energetycznego i ustaw pokrewnych, zapewnia Klientom zgodność prowadzonej działalności z bieżącymi regulacjami. 

Karolina doradza inwestorom realizującym projekty OZE i kogeneracyjne, w szczególności w zakresie uczestnictwa w systemach wsparcia, takich jak system świadectw pochodzenia, systemy aukcyjne oraz systemy FIT i FIP. Pomaga dużym odbiorcom zoptymalizować koszty zakupu energii, w szczególności uzyskując zwolnienia z podatku akcyzowego oraz rekompensaty sektorowe, a także doradza przy zawieraniu umów typu corporate PPA.

 

Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dedykowanych spółkom sektora energetycznego, a także dużym odbiorcom energii. Jest także aktywnym komentatorem zmian legislacyjnych w Polsce, często cytowana w mediach branżowych. Doskonale zna rynek energii i rozumie wyzwania stojące przed tym sektorem.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach programu stypendialnego odbyła staż zagraniczny w brytyjskiej kancelarii prawnej we współpracy z University of Birmingham.