fbpx
       

Wspólny sukces kancelarii BBS i kancelarii Nowacka & Górnicki w sprawie Centrum Handlowego Szembeka

Sąd restrukturyzacyjny w Warszawie zatwierdził układ w przyspieszonym postępowaniu układowym dotyczącym Centrum Handlowego Szembeka i oddalił wnioski jednego z wierzycieli o umorzenie postępowania.

To wspólny sukces kancelarii Nowacka & Górnicki oraz kancelarii BBS. W postępowaniu bowiem Karolina Nowacka pełni funkcję nadzorcy sądowego, zaś r. pr. Wojciech Bokina jest pełnomocnikiem nadzorcy. Sprawa jest niezwykle doniosła ze względu na wartość sumy wierzytelności, która wynosiła ponad 100 mln zł. W ramach postępowania pojawiło się wiele skomplikowanych zagadnień, w tym:

  • skuteczności cesji wierzytelności przyszłych w czasie trwania restrukturyzacji;
  • pomocy publicznej w restrukturyzacji;
  • podmiotu uprawnionego do głosowania w sytuacji ustanowienia administratora hipoteki;
  • zakresu objęcia układem wierzyciela osobistego posiadającego zabezpieczenie rzeczowe na majątku dłużnika;
  • skuteczności umowy inwestycyjnej zawartej przez dłużnika oraz wielu innych.

Przedstawiono około dziesięciu opinii eksperckich z różnych dziedzin prawa. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podzielił interpretacje przedstawiane przez nadzorcę sądowego. Odnoście istnienia albo braku obowiązku regulowania wierzytelności zabezpieczeniowych rzeczowo po dacie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Sąd wskazał, że zasadnym jest sformułowanie postulatów de lege ferenda, aby ustawodawca wprost uregulował tą kwestię.

Postępowanie to pokazuje jak w skutecznym zawarciu układu bardzo ważna jest aktywna rola nadzorcy sądowego zarówno w kontaktach z wierzycielami, dłużnikiem, jak i potencjalnymi inwestorami. Chociaż postępowanie, trwające prawie trzy lata, pokazało, że może restrukturyzacja nie zawsze jest najprostszym rozwiązaniem (dużo łatwiej jest „zgasić światełko”), to jednak odpowiednie jej poprowadzenie może doprowadzić do wspólnego wypracowania rozwiązania z korzyścią dla wierzycieli, dłużnika jak i sprzyja ochronie i utrzymaniu wielu miejsc pracy, co ma szczególne znaczenie w obecnych warunkach gospodarczych.

Na postanowienie o zatwierdzeniu układu przysługuje jeszcze zażalenie. W ramach kancelarii BBS sprawę obsługiwały również adw. Paulina Sułkowska oraz adw. Aleksandra Bobińska.

Udostępnij

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy sp.k..